Huyền trang eo thon gọn như đồng hồ cát

Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng