Bống - sự hấp dẫn khó cưỡng, hãy sẵn sàng đắm mình

Đặng Đức Thuật, Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai