Trang thư - một siêu phẩm dịu dàng, chiều khách hết mình

Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10