Uyên 2005 - sự tươi trẻ và sự quyến rũ trong hàng hoá chất như nước cất.

Hồ Xuân Hương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng