Quỳnh như - một bông hoa mới nở tại đà nẵng

Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng