Bảo hân - sự kết hợp hoàn hảo giữa sang trọng, gợi cảm và sự chiều chuộng

Nguyễn Thái Học, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh