Bé nhi - dáng cao, chiều khách vô đối, yêu nghề và phục vụ đáng phê

Đường Man Thiện, Hiệp Phú, Quận 9