Gái teen quỳnh ngân - một siêu phẩm tự nhiên đáng yêu và biết nghe lời

Phan Liêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng