Hàng mới 100% miền tây - yến nhi 2k lần đầu tiên vào nghề

Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7