Bé ngọc loli 2003 lần đầu tiên xuất hiện

Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội